Rottweiler pies użytkowy


W Polsce mało mówi się i pisze na temat wszechstronnego wykorzystywania rottweilera nie tylko jako psa obronnego. W 1907 r w Niemczech został uznany za psa policyjnego gdyż łączy w sobie siłę molosa z użytecznością owczarka !!

Obecnie na świecie pracuje jako :
pies służbowy : w wielu krajach pracuje w wojsku i policji.w Niemczech jest wykorzystywany przez brygady tłumiące zamieszki. Natomiast w Austrii, Francji aż po odległą Brazylię służy w oddziałach komandosów ,a w USA w jednostce psów służbowych K-9.Silny i odważny ,nieustraszony w akcji !!

pies  tropiciel ; odznacza się dobrym węchem ,potrafi pracować metodycznie ,wykazuje dużo inicjatywy .
sportowiec  : bierze udział w zawodach psów obrończych i tropiących .W Niemczech uczestniczy w próbach służących selekcji psów przeznaczonych do obrony

rodzinny : dobrze wychowany rottweiler nie stwarza zagrożenia dla swojej rodziny .W domu jest wiernym, cierpliwym i opiekuńczym towarzyszem. Spokojnie znosi dziecięce zabawy ,zapewniając poczucie bezpieczeństwa swojemu "ludzkiemu stadu ". W doświadczonych rękach świetnie się układa jako pies towarzysz / PT / i obronny .
terapeuta ;  o tym w naszym kraju nie mówi się wcale ,a jednak w USA jest wykorzystywany w DOGOTERAPII .

Rottweiler jako pies pracujący powinien być szkolony przynajmniej w zakresie psa towarzysza . Podczas szkolenia wytwarza się więź między psem i opiekunem. Wbrew obiegowej opinii szkolenie obronne nie wypacza charakteru psa .Wręcz przeciwnie pies uczy się odpowiednio zachowywać w zależności od sytuacji . Szkolenie prowadzone przez Związek Kynologiczny pod kierunkiem licencjonowanych i uprawnionych treserów /szkoleniowców / jest typowo sportowe . Duży nacisk kładzie się na posłuszeństwo, które na szkoleniu obronnym jest szczególnie rozbudowane.

W SKORDATURZE wszystkie psy są przeszkolone przynajmniej w zakresie Psa Towarzysza !!

Suki zawsze  kojarzone są psami z lini pracujących i potomstwo ich mocno dziedziczy cechy rodziców -- dużą chęć do pracy z człowiekiem.

1. Tak trenuje NINJA Skordatura ze swoim właścicielem -Rayenem CURACAO/NETHERLANDS ANTILLES

2. KING V. HAUSE SOMMER -- OBRONA  CYWILNA

Na tych zdjęciach pokazane są trzy etapy obrony -  atak , zatrzymanie, niesienie rękawa / łupu / Aby pies wykonał atak na dużą odległość od właściciela musi być twardy psychicznie i zrównoważony. Na drugim zdj. widać mocny pełny, chwyt. Trzecie zdjęcie to posłuszne niesienie łupu / rękawa / przy nodze właściciela.
Wszystkie zajęcia z obrony są prowadzone przez doświadczonych, licencjonowanych szkoleniowców  !!!